Masz czas do końca maja……

Nowe rozporządzenie o kasach rejestrujących wymaga obowiązkowego zapoznania osób obsługujących kasę z zasadami prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz uzyskania od pracownika oświadczenia potwierdzającego to.

Nie masz czasu na szukanie wzorów oświadczenia. Oto on

Wzór oświadczenia

Jeżeli chcesz wzór w wersji edytowalnej – nic prostszego.

Wystarczy że polubisz stronę ROPRINT Jerzy Rogut na facebook i wyślesz wiadomość na adres jurek@roprint.pl a w wiadomości zwrotnej otrzymasz pliki z oświadczeniami w róznych wersjach.

Uwaga!!! To już ostatni dzwonek.

Na rozliczenie opłaty recyklingowej za torby foliowe.

Prowadzący jednostki handlowe (handlu detalicznego oraz hurtowego) zobowiązani są do przekazania środków pochodzących z pobranych opłat recyklingowych, za wydanie lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, do właściwego marszałka województwa, na specjalne utworzone przez niego konto bankowe. Dokonać tego należy do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Co istotne, znowelizowane przepisy nie przewidują przy tym obowiązku przekazywania przez prowadzących jednostki handlowe jakichkolwiek deklaracji lub sprawozdań w zakresie pobranych opłat recyklingowych.

Najważniejsze zapisy nowego Rozporządzenia – co musisz wiedzieć.

22 czerwca w Dzienniku Ustaw na pozycji 1206 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 maja 2018 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Rozporządzenie opisuje konstrukcję, budowę, zasadę działania oraz zabezpieczenia nowego typu kas, tzw. kas onlineowych. Co wynika z zapisów nowego prawa?
Konstrukcja kas
Są to kasy hardwareowe, posiadające – jak dotychczas – pamięć fiskalną, mechanizm drukujący, wyświetlacz dla klienta. Kasy nie posiadają ani drugiej rolki kontrolnej na kopie paragonu ani informatycznego nośnika danych na kopię elektroniczna wydruków. Posiadają za to pamięć chronioną, której zawartość, zgodnie z ustalonym harmonogramem przekazywana jest do Centralnego Repozytorium Kas. CRK to system informatyczny Ministerstwa Finansów. W pamięci chronionej kasy zapisywane są wszystkie emitowane przez kasę dokumenty, w tym wydruki: paragony fiskalne, wydruki niefiskalne, raporty fiskalne dobowe, programowania kasy oraz zdarzenia. Takimi zdarzeniami są np. przeglądy serwisowe, zmiany stawek VAT, ustawienie zegara czy włączenie trybu serwisowego. Komunikacja kasy z CRK może być realizowana w dowolny sposób, otwartą siecią Internet. Do tego celu kasa może posiadać złącze LAN, łącze WLAN, BT, GSM itp. Podatnik (użytkownik kasy) jest zobowiązany do zapewnienia łączności kasy z CRK. Nowością w budowie kasy jest obecność modułu kryptograficznego, odpowiedzialnego za generowanie podpisów cyfrowych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych oraz zapewnienia poufność (szyfrowanie) przekazywania danych z kasy do CRK. Przechowuje klucze prywatne i publiczne kasy. Do normalnego działania kasa nie będzie potrzebowała połączenia online z CRK, konieczne będzie ono tylko do przekazu danych, fiskalizacji oraz zamknięcia trybu fiskalnego. Nieprzesłanie danych do CRK nie powoduje blokady pracy kasy.
Wejście w życie rozporządzenia
Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od opublikowania, a więc 6 lipca. Po tym dniu producenci będą mogli składać w Głównym Urzędzie Miar wnioski o homologację nowego typu kas. Podatnicy będą mogli kupować kasy onlineowe dopiero po 1 października 2018 roku, gdyż wtedy wejdzie w życie zmieniona Ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa – Prawo o miarach, która pozwoli podatnikom na używanie tego typu kas.
Użytkowanie kas onlineowych
Obsługa kas onlineowych nie zmienia się w porównaniu do dotychczasowych kas z elektroniczną kopia paragonu. Wszystkie funkcje „onlineowe” w kasie wykonują się w sposób automatyczny, bez ingerencji użytkownika kasy. Zmieni się sposób ich fiskalizacji, która odbywać się będzie online – połączona będzie ze zgłoszeniem kasy do US oraz otrzymaniem numeru ewidencyjnego.
Wymiana kas na rynku na kasy onlineowe
Wymiana kas na kasy onlineowe odbywać się będzie na polskim rynku w sposób ewolucyjny, zgodny ze wspomnianą wcześniej zmienianą Ustawą o podatku od towarów i usług. Przewidywane są trzy terminy obowiązkowej wymiany kas u określonych w ustawie podatników. Pierwszy z wymienionych w ustawie termin dla sprzedaży paliw i mechaniki samochodowej to 1 stycznia 2019 r. Do połowy 2019 roku kasy trzeba wymienić w gastronomii oraz hotelach. Od 1 stycznia 2020 roku na kasach onlineowych swoje usługi muszą rejestrować kosmetyczki, fryzjerzy, lekarze, dentyści, prawnicy, branża budowlana oraz fitness. Pozostali, nieujęci w ustawie podatnicy będą wymieniać kasy sukcesywnie w miarę zużywania się obecnie posiadanych. Należy pamiętać, że od 1 października 2018 nie będzie można już wymianiać pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową, a ich sprzedaż będzie możliwa tylko do końca tego roku.
Czekamy na kolejne projekty i rozporządzenia
Oprócz opublikowanego w piątek rozporządzenia „technicznego” i wspomnianej wyżej Ustawy, oczekujemy cały czas na opublikowanie projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, które będzie określało sposób prowadzenia ewidencji i warunki używania kas przez podatników,  postępowanie z kasami po zakończeniu pracy kasy, sposób zgłaszania kas do US, warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, terminy i zakres przeglądów technicznych dla kas. W „pakiecie” Ustaw i rozporządzeń wchodzących w życie 1 października br. powinno pojawić się również rozporządzenie określające szczegółowe warunki, sposób i tryb odliczania kwoty 700 zł za zakup kas online. Pod koniec roku musi pojawić się jeszcze rozporządzenie określające zwolnienia z używania kas fiskalnych w kolejnych latach. O wszystkich pojawiających się dokumentach będziemy Państwa informować na bieżąco.

RODO 2018 – Nowe obowiązki dla przedsiębiorców

 

25 maja 2018 roku wchodzą w życie regulacje prawne, dotyczące ochrony danych osobowych. Są one oparte o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016, czyli ,,RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych”, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Brak dostosowania się do nowych regulacji może skończyć się bardzo przykrymi konsekwencjami, bowiem urząd może nałożyć karę finansową w wysokości do 10 000 000 EUR lub do 2% rocznego globalnego obrotu.

Wyróźniamy kilka pojęć, używanych przy omawianiu tego rozporządzenia:

Read more

KASY ONLINE – czy już się bać??

Według szacunków Ministerstwa Finansów wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT wzrosną w przyszłości o 1-2 proc. w wyniku uszczelnienia systemu ewidencjonowania sprzedaży z wykorzystaniem kas online.

Z informacji przedstawianych przez fiskusa wynika, że zarówno rozporządzenie techniczne jak i zmiany w podatku VAT powinny być gotowe w I kwartale 2018 roku. Natomiast 1 stycznia 2019 roku stanie się terminem od którego zaczniemy sukcesywnie wprowadzać na rynek nowe urządzenia fiskalne. Wymiana kas rozpocznie się od branż najbardziej narażonych na nieprawidłowości fiskalne, obejmując stopniowo kolejne sektory handlu. Za nieco ponad rok na rynku funkcjonować będą dwa typy kas fiskalnych – kasy online oraz kasy bez funkcji online, czyli z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Osoby które zdecydują się rozpocząć działalność gospodarczą po tym terminie zostaną zachęcone do zakupu nowych urządzeń online z dofinansowaniem rządowym w wysokości tysiąca złotych. Z uwagi na to, iż obecne na rynku kasy posiadają czteroletnią homologację, nie można tak po prostu zabronić ich używania wraz z wejściem w życie nowych przepisów. Dlatego też rząd zdecydował się na dopłatę – w zwiększonej kwocie – ale tylko do zakupu nowych kas online, która powinna zwiększyć liczbę aktywacji kas online w początkowym okresie całego przedsięwzięcia.

Read more

Nowi podatnicy

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2018 r., bez względu na poziom obrotów, obowiązkiem rejestracji za pomocą kas fiskalnych zostaną objęte:

– kantory, czyli usługi w zakresie wymiany walut (z wyłączeniem usług świadczonych przez bank i SKOKi)

– kasy biletowe wesołych miasteczek, parków rozrywki, dyskotek, sal tanecznych, przedstawień cyrkowych, czyli część usług związanych z rozrywką, rekreacją i kulturą.

Treść rozporządzenia  – http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2454

Komunikat dotyczący opodatkowania VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący opodatkowania VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych. Zgodnie z treścią komunikatu „Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa i powinna być wpłacana do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana – na rachunek
bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Z uwagi na termin przekazywania opłaty recyklingowej (nastąpi to po
raz pierwszy do 15 marca 2019 r.) w chwili obecnej taki rachunek jeszcze nie został utworzony.”

Read more

%d bloggers like this: