KASY ONLINE – czy już się bać??

Według szacunków Ministerstwa Finansów wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT wzrosną w przyszłości o 1-2 proc. w wyniku uszczelnienia systemu ewidencjonowania sprzedaży z wykorzystaniem kas online.

Z informacji przedstawianych przez fiskusa wynika, że zarówno rozporządzenie techniczne jak i zmiany w podatku VAT powinny być gotowe w I kwartale 2018 roku. Natomiast 1 stycznia 2019 roku stanie się terminem od którego zaczniemy sukcesywnie wprowadzać na rynek nowe urządzenia fiskalne. Wymiana kas rozpocznie się od branż najbardziej narażonych na nieprawidłowości fiskalne, obejmując stopniowo kolejne sektory handlu. Za nieco ponad rok na rynku funkcjonować będą dwa typy kas fiskalnych – kasy online oraz kasy bez funkcji online, czyli z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Osoby które zdecydują się rozpocząć działalność gospodarczą po tym terminie zostaną zachęcone do zakupu nowych urządzeń online z dofinansowaniem rządowym w wysokości tysiąca złotych. Z uwagi na to, iż obecne na rynku kasy posiadają czteroletnią homologację, nie można tak po prostu zabronić ich używania wraz z wejściem w życie nowych przepisów. Dlatego też rząd zdecydował się na dopłatę – w zwiększonej kwocie – ale tylko do zakupu nowych kas online, która powinna zwiększyć liczbę aktywacji kas online w początkowym okresie całego przedsięwzięcia.

Czytaj dalej…

Nowi podatnicy

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2018 r., bez względu na poziom obrotów, obowiązkiem rejestracji za pomocą kas fiskalnych zostaną objęte:

– kantory, czyli usługi w zakresie wymiany walut (z wyłączeniem usług świadczonych przez bank i SKOKi)

– kasy biletowe wesołych miasteczek, parków rozrywki, dyskotek, sal tanecznych, przedstawień cyrkowych, czyli część usług związanych z rozrywką, rekreacją i kulturą.

Treść rozporządzenia  – http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2454

Komunikat dotyczący opodatkowania VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący opodatkowania VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych. Zgodnie z treścią komunikatu „Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa i powinna być wpłacana do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana – na rachunek
bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Z uwagi na termin przekazywania opłaty recyklingowej (nastąpi to po
raz pierwszy do 15 marca 2019 r.) w chwili obecnej taki rachunek jeszcze nie został utworzony.”

Czytaj dalej…

To jest wersja demonstracyjna sklepu do celów testowych— Zamówienia nie będą realizowane. Zamknij

%d bloggers like this: